Tổng hợp nghiệp vụ kế toán sản xuất cập nhật mới nhất 2020

Một doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề mà một kế toán sản xuất sẽ phải thực hiện nếu như bạn làm việc trong một công ty có mô hình sản xuất. Những công việc của kế toán sản xuất sẽ khá là nhiều hơn so với những công việc khác. Nào cùng xem qua những nghiệp vụ kế toán sản xuất để biết một kế toán sản xuất sẽ làm những công việc gì nhé!

1/ Nghiệp vụ kế toán sản xuất trong quá trình công ty sản xuất

Xuyên suốt một quá trình hoạt động sản xuất thì theo một dây chuyền sản xuất sẽ xuất hiện ra nhiều loại chi phí khác nhau nhưng cơ bản có 3 loại chi phí chính dính tới kế toán đó là chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Vậy kế toán sản xuất sẽ làm gì với 3 loại chi phí này? Đơn giản thôi, họ sẽ hạch toán chi phí. Sau đó sẽ kiểm tra tình hình thực hiện các định mức cũng như dự toán chi phí sản xuất. Đó là công việc mà một kế toán sản xuất phải làm được.

nghiep-vu-ke-toan-san-xuat

Nghiệp vụ kế toán sản xuất rất cần cho dân kế toán

Nói thì ít thế nhưng khi làm thì hơi nhiều việc và khá phức tạp. Trong tất cả các loại kế toán thì khỏe nhất vẫn là kế toán dịch vụ và nặng nhất có lẽ là kế toán xây dựng và kế toán sản xuất. Cùng điểm qua các tài khoản mà một kế toán sản xuất hay sử dụng nhé!

Bảng tài khoản hay sử dụng trong hạch toán quá trình sản xuất

STT

Bảng tài khoản hạch toán trong quá trình sản xuất

1

111

Tiền mặt

2

112

Tiền gửi ngân hàng

3

142

Chi phí trả trước

4

152

Nguyên liệu, vật liệu

5

153

Công cụ, dụng cụ

6

154

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

7

155

Thành phẩm

8

214

Hao mòn TSCĐ

9

334

Phải trả công nhân viên

10

335

Chi phí phải trả

11

338

Phải trả, phải nộp khác

12

621

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

13

622

Chi phí nhân công trực tiếp

14

627

Chi phí sản xuất chung

Về phần định khoản thì các bạn tự nghiên cứu nhé vì mình cũng chỉ giới thiệu cho các bạn về nghiệp vụ kế toán sản xuất thôi. Tiếp theo mình sẽ mô tả một vài công việc cụ thể của kế toán sản xuất.

>> Bật mí điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp

2/ Mô tả công việc của một kế toán sản xuất

a/ Vai trò làm kế toán

mo-ta-cong-viec-cua-ke-toan-san-xuat

Mô tả công việc của kế toán sản xuất

 • Thực hiện hạch toán chính xác và nhanh chóng các nguyên vật liệu, hàng hóa hay thành phẩm nahf máy phát sinh trong ngày.
 • Tính giá sản xuất, giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức chi phí nguyên liệu, công nhân và các chi phí khác.
 • Theo dõi các hóa đơn về hàng hóa, nguyên vật liệu mua về. Các tài sản cố định hay khấu hao các tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
 • Lưu trữ các chứng từ kế toán cũng như bảo mật các số liệu cho công ty.
 • Theo dõi tình hình sử dụng vật tư hàng hóa, những quy định đã ban hành để kịp thời phát hiện những sai xót trong quá trình sử dụng. Từ đó đưa ra giải pháp xử lí sớm.
 • Thực hiện các công việc trên phần mềm kế toán.

b/ Vai trò làm quản lí kho

 • Kiểm soát việc xuất hay nhập kho.
 • Chỉ đạo sắp xếp các hàng hóa vào kho hợp lý, kiểm tra và phân loại hàng hóa. Nếu không có quản kho thì kế toán trực tiếp phân loại hàng để dể quản lí hơn.
 • Xây dựng quy trình quản lí ko bãi. Giám sát thủ kho trong việc quản lý cũng như sử dụng nguyên vật liệu.
 • Tổ chức các cuộc kiểm tra về hàng tồn kho với sổ sách kế toán xem hàng có bị hao hụt hay sai sót không.
 • Và các công việc kiểm tra khác như phòng cháy chữa cháy,…

3/ Những kinh nghiệm làm kế toán sản xuất phải biết

 • Biết cách tập hợp và phân bổ chính xác các loại chi phí sản xuất theo từng đối tựng hạch toán chi phí và giá thành.
 • Biết cách định mức và dự đoán chi phí sản xuất.
 • Tính toán chính xác giá sản xuất.
 • Phản ảnh được quá trình nhập kho hay phản ánh lượng sản xuất, dịch vụ đã hoàn thành.
 • Cung cấp tài liệu cho các bộ phận trong công ty.

Bài viết khép lại những công việc của kế toán sản xuất. Bạn có nhu cầu làm kế toán sản xuất thì hãy tham khảo bài viết này nhé!

>> Sự thật về kế toán bán hàng là gì và công việc của họ thường làm