Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020 là bao nhiêu?

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua việc tăng mức lương tối thiểu vùng 2020 lên trung bình khoản 5,3% so với năm 2018. Điều này sẽ làm ảnh hưởng gì tới việc hoạt động của doanh nghiệp? Cùng điểm qua sự thay đổi mức lương tối thiểu vùng cũng như những ảnh hưởng trực tiếp của nó tới doanh nghiệp vào năm 2019 nhé!

1/ Sự thay đổi mức lương tối thiểu vùng 2020

Sau khi 100% ý kiến tán thành việc tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 thì mức lương này có sự thay đổi cơ bản như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/ 2019% tăng thêm

Số tiền tăng thêm

I

4.180.0005.0%200.000 VNĐ

II

3.710.000

5.1%

180.000 VNĐ

III

3.250.000

5.2%

160.000 VNĐ

IV2.920.0005.8%

160.000 VNĐ

Sự thay đổi tăng này bạn có thể tham khảo quan biểu đồ sau:

mực lương tối thiểu vùng 2020

Sự thay đổi mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019

Việc thay đổi mức lương tối thiểu vùng sẽ ảnh hướng ít nhiều vào những vấn đề về lương hay các khoản bảo hiểm xã hội. và nếu bạn là doanh nghiệp thì bạn hãy chuẩn bị tăng lương cho nhân viên cũng như điều chỉnh lại mức đóng BHXH sao cho hợp lí.

Để nằm rõ hơn về những quy định mức lương tối thiểu vùng, bạn có thể tham khảo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP nhé! Trong này ghi lại rõ mức tăng cũng như các khu vực tỉnh nào thuộc vùng nào. Đã có sự thay đổi từ một số tỉnh thành rồi nên bạn hãy xem qua tỉnh mình ở vùng mấy nhé!

2/ Những ảnh hưởng từ việc thay đổi mức lương tối thiểu vùng

Như đã nói ở trên, việc thay đổi mức lương tối thiểu vùng sẽ kéo theo sẽ kéo theo nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Cùng điểm qua những vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp sẽ phải xử lí nhé!

Tăng lương cho ngang bằng mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định của pháp luật thì một doanh nghiệp không được trả lương cho nhân viên thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định. Vì vậy, từ ngày 01/01/2019 trở đi, doanh nghiệp cần phải trà soát lại bảng lương cũng như kiểm tra và tăng lương ít nhất ngang bằng mức tối thiểu vùng quy định. Trong trường hợp không thực hiện tăng lương thì doanh nghiệp cần thực hiện một phụ lục đính kèm trong hợp đồng để mức lương phù hợp với quy định của pháp luật hơn.

Điều chỉnh lại tiền đóng BHXH

BHXH cũng vậy. Đầu năm 2019, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại mức đóng BHXH cho phù hợp với hiện tại và đúng quy định pháp luật.

Những ảnh hưởng trên là những ảnh hướng trực tiếp khi có sự thay đổi lương. Nếu bạn là doanh nghiệp thì hãy chú ý để thực hiện cho đúng nhé!

Chúc các bạn thành công!