Tải mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số 22/QĐ-BHXH

Kể từ đầu năm 2021, mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ 22/QĐ-BHXH sẽ được áp dụng từ ngày 08/01/2021 về tham gia điều chỉnh thông tin BHXH. Hãy cùng xem qua mẫu sau và các hướng dẫn về cách điền mẫu TK1-TS và tải mẫu về sử dụng nhé!

mau tk1-ts - mẫu tk1-ts
Đăng kí bảo hiểm xã hội với mẫu TK1-TS bạn nhé!

>>> Tải mẫu 01B-HSB mới nhất về BHXH

>>> Tải mẫu D02-TS mới nhất về BHXH

Mẫu TK1-TS 2021 theo QĐ 22

Dưới đây là mẫu TK1-TS theo quyết định 22/QĐ-BHXH mới nhất. Đây là mẫu TK1-TS QĐ 22 cập nhật ngày 08/01/2021 mới nhất và cũng thay thế cho mẫu TK1-TS cũ. Vì vậy bạn cần lưu ý xem kỹ lại kẻo nhầm lẫn nhé.

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

 1. Đối với người hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (người tham gia cam kết cung cấp thông tin làm căn cứ để hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH; chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13]).
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………. / ……………. / ……………. [03]. Giới tính: ……………………………….

[04]. Quốc tịch …………………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): ……………………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………………………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……….

………………………………………………………………………….. [07.4].Tỉnh (Tp): ………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ………………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: …………………………

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: …………………………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………………..

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

[15]. Lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (Do cơ quan BHXH ghi):………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……………. / ………….. / …………… [03]. Mã số BHXH: …………………………..

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………..

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA                                CƠ QUAN BHXH
(chỉ áp dụng đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH của người trên 6 tuổi)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)…………………………………….……….Xã (phường, thị trấn):………………….……………………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………………………………..…….Tỉnh (Tp): …………………………………………..……….

SttHọ và tênMã số BHXHNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộSố CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếuGhi chú
AB1234567
1
2
3
4
– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là mẫu và cách điền mẫu TK1-TS theo quyết định 22/QĐ-BHXH ban hành ngày 08/01/2020 mới nhất hiện nay. Bạn chỉ cần điền mẫu TK1-TS 2021 theo như hướng dẫn là hoàn toàn có thể tham gia BHXH hay BHYT được rồi nhé!

Cách điền mẫu TK1-TS theo quyết định số 22/QĐ-BHXH

Dưới đây là hướng dẫn bạn cách điền mẫu tk1-ts theo quyết định số 22/QĐ-BHXH chi tiết. Bạn có thể xem qua mẫu TK1 theo QĐ 22 và tải mẫu về sử dụng nhé!

Trường hợp đối với người chưa được cấp mã số BHXH

Đối với trường hợp người chưa được cấp mã số BHXH thì bạn kê khai từ số [01] đến số [13]. Nếu bạn là người tham gia BHYT hộ gia đình thì kê khai thêm số [14] để giảm trừ mức đóng nhé!

 • [01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOAcó dấu cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
 • [02], [03], [04], [05] bạn ghi theo khai sinh, ghi theo CMND hoặc căn cước công dân cho chính xác nhé!
 • [06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi chi tiết theo giấy khai sinh.

Trong trường hợp bạn bị mất khai sinh hoặc chưa xác định được nơi cấp thì vui lòng ghi vào nơi đó nguyên quán hoặc ghi theo địa chỉ thường trú/tạm trú của mình.

 • [07]. Địa chỉ nhận kết quả: Ghi cụ thể địa chỉ nơi đang sống hoặc đang cư trú để cơ quan BHYT có thể gửi thông tin cho bạn.
 • [08]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
 • [09]. Số điện thoại liên hệ: nên ghi số điện thoại liên hệ.
 • [10]. Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
 • [11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
 • [12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể là một quý, nữa năm hoặc một năm
 • [13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi lại nơi đăng ký khám chữa bệnh bằng BHYT ban đầu
 • [14]. Phụ lục thành viên hộ gia đình: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng.

Trường hợp đối với người đã được cấp mã số BHXH

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOAcó dấu cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[03]. Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người tham gia.

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu…

[05]. Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Phần phụ lục hộ thành viên gia đình

 • Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.
 • Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.
 • Cột 1: Ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).
 • Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
 • Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).
 • Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.
 • Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
 • Cột 5: Ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu…).
 • Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
 • Cột 7: Ghi những nội dung cần ghi chú.

Tải mẫu TK1-TS mới nhất 2021 theo QĐ số 22 file Word

Trong file word mẫu TK1-TS mới nhất 2021 mình đã có để một phần hướng dẫn dài và cực kì cụ thể. Nếu bạn lười xem hướng dẫn ở trên có thể tải file word này về in ra và làm theo hướng dẫn đính kèm. Để tải file mẫu TK1-TS theo quyết định 22 file Word, bạn vui lòng nhấp vào nút Download bên dưới!

download

Mục đích, trách nhiệm và thời điểm lập tờ khai

– Mục đích

Kê khai thông tin người tham tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh các loại BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN như thân nhân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu,…

– Trách nhiệm

Người tham gia các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD – BNN;

Cha/mẹ/người giám hộ của trẻ em dưới 6 tuổi.

– Thời điểm lập

+ Trường hợp người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLD – BNN; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Tham gia khi chưa được  cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia các loại bảo hiểm.

+ Trường hợp chỉ tham gia BHYT:

Trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT;

Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin hoặc người tham gia chưa có mã số BHXH.

Còn nếu bạn đang cần một dịch vụ làm kế toán thay cho công ty bạn, hãy tìm đến chúng tôi. Chúng tôi mang đến cho bạn một dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất. Click vào dịch vụ kế toán trọn gói để tìm hiểu về dịch vụ của công ty bạn nhé!

Trên đây là hướng dẫn điền và tải mẫu TK1-TS 2021 mới nhất theo Quyết định 22 ban hành ngày 08/01/2021. Bạn tham khảo và tải về sử dụng nhé!

Chúc bạn thành công!

>>> Kế toán bảo hiểm và những điều cần biết

>>> Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội tại TPHCM bạn nên biết