Mẫu CTT25/AC mới nhất 2021 về bảng kê chứng từ khấu trừ thuế

Mẫu CTT25/AC theo Quyết định số 440/QĐ-TCT dùng để kê khai tình hình sử dụng chứng từ. Mẫu này chỉ dùng cho doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thế thôi nhé. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về thời gian mà công ty cần báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cách thức ghi nhận như thế nào. Ngoài ra, mình có kèm mẫu trong bài viết để bạn tải về sử dụng nữa!

>>>> Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2021

Khi nào bạn cần báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Trước tiên, ta nên biết khấu trừ thuế là việc tính toán để đưa ra con số phải nộp, giúp cho việc thu Thuế nhà nước không bị trùng lặp, tạo ra công bằng cho các bên liên quan.

Các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế theo khoản 1 thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của người lao động bị khấu trừ. Tuy nhiên nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp 1

Trong trường hợp người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới ba tháng thì người lao động có thể yêu cầu đơn vị chi trả cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong mỗi lần khấu trừ thuế hoặc trong kỳ tính thuế.

Ví dụ: 1 người ký hợp đồng làm vệ sinh cho công ty theo lịch trình là mỗi tháng một lần, bắt đầu từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2019, thu nhập thanh toán theo  từng tháng là 4.000.000 đồng.

-> Trường hợp này, người làm vệ sinh có thể yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế theo từng tháng hoặc cấp 2 chứng từ , một là chứng từ phản ánh thuế đã khấu trừ từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 và chứng từ còn lại phản ánh thuế đã khấu trừ từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019.

Trường hợp 2

Còn trong trường hợp người lao động có ký kết hợp đồng từ ba tháng hoặc trên ba tháng thì đơn vị sẽ cấp cho người lao động chứng từ trên trong một kỳ tính thuế nếu cá nhân làm việc trực tiếp với cơ quan để quyết toán thuế.

Ví dụ: 1 người ký hợp đồng lao động dài hạn ( tháng 9/2018 đến hết tháng 6/2019)

-> Nếu người trên thuộc đối tượng quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan Thuế và yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thì lúc này, công ty cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9/2018 đến hết tháng 12/2018 và một chứng từ phản số thuế đã khấu trừ từ tháng 1/2019 đến hết tháng 6/2019.

Download mẫu báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất 2021

Các bạn tải mẫu CTT25/AC mới nhất 2021 excel để sử dụng. Nhấn Download nhé!

download

>>> Mẫu 02/CK-TNCN cam kết chưa đủ mức thuế TNCN người lao động

Hướng dẫn lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu CTT25/AC mới nhất 2021

Mẫu khi báo chứng từ thuế TNCN - mẫu ctt25/ac
Mẫu CTT25/AC khi báo chứng từ thuế TNCN

1/ Cột 1: Ký hiệu mẫu ghi nhận như Mẫu số (trong Chứng từ khấu trừ thuế TNCN)

2/ Cột 2: Ghi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

3/ Cột 3: Chính là ký hiệu (trong Chứng từ khấu trừ thuế TNCN)

4/ Cột 4: Cột này thì bạn ghi nhận số đầu quý bắt đầu sử dụng cho đến số cuối cùng trong quý đó.

5/ Cột 5: Ghi nhận tất cả các số đã sử dụng không bao gồm các số Xóa, bỏ, mất, …

6/ Cột 6: Cột này ghi nhận chi tiết các số đã xóa bỏ.

Chứng từ thuế TNCN
Chứng từ thuế TNCN

Thời điểm nộp mẫu CTT25/AC mới nhất

Các bạn lưu ý thời điểm nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ để khấu trừ thuế TNCN, mẫu CTT25/AC chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau theo Quyết định 440/QĐ-TCT. Nếu nộp chậm là sẽ phải chịu phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo nhiều mức khác nhau. Bạn nên lưu ý để tránh trường hợp trên.

Phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Nếu doanh nghiệp làm sai, nộp chậm hoặc không nộp báo cáo sử dụng chứng từ thuế TNCN thì phạt như làm sai, nộp chậm hoặc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo tháng: Chậm nhất là 20 ngày của tháng sau.

Theo quý: Chậm nhất là 30 ngày của quý sau.

Mức phạt

– Các mức phạt tương ứng số ngày nộp chậm

Mức phạtSố ngày nôp chậm
Phạt cảnh cáoTừ ngày 1 đến hết ngày 10
Phạt từ 2.000.000 đến 4.000.000Chậm sau 10 ngày
Phạt từ 4.000.000 đến 8.000.000Chậm sau 20 ngày

– Phạt từ 200.000 đến 1.000.000 nếu lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Doanh nghiệp phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định bên cạnh việc bị phạt tiền.

– Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan Thuế trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt.

– Tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan Thuế trước khi cơ quan Thuế hay cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

Trên đây là mẫu CTT25/AC báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế và mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp bạn có nhu cầu về vấn đề sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy tham khảo bảng báo giá làm kế toán thuế rồi liên hệ với chúng tôi nhé!

Chúc bạn thành công!

>>> Mẫu 09/XN-NPT-TNCN về kê khai người nuôi dưỡng

>>> Hướng dẫn cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN chính xác