Hiện nay đa số các doanh nghiệp điều thực hiện kê khai thuế qua mạng để tiết kiệm thời gian, chi phí, công tác kê khai qua mạng cũng khá đơn giản thông qua phần mềm HTKK hay iHTKK nên mẫu 02/QTT-TNCN cũng dần dần ít người sử dụng. Nhưng nếu bạn là doanh nghiệp mới và chưa hiểu rõ về các phần mềm này thì bạn có thể tải tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN sử dụng cũng không vấn đề gì nhé! Nhân tiện nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thì tham khảo nhé!

1/ Hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN

mau-02-qtt-tncn

Cung cấp cho bạn mẫu 02/QTT-TNCN

Phần 1: Thông tin cá nhân

 • [01] Kỳ tính thuế: ghi năm kỳ thực hiện khai thuế. Ghi rõ từ tháng năm nào đến tháng năm nào luôn nhé.
 • [02] Lần đầu: tick vào nếu bạn làm lần đầu
 • [03] Bổ sung lần thứ: Nếu không làm lần đầu thì điền số lần thứ mấy bạn làm quyết toán thuế.
 • [04] Tên người nộp thuế: điền tên người nộp thuế
 • [05] Mã số thuế: điền mã số thuế
 • [06] Địa chỉ: Nhập địa chỉ thường trú của bạn gồm số nhà, tên đường và phường
 • [07] Quận/huyện: nhập quận hoặc huyện trong địa chỉ thường trú
 • [08] Tỉnh/thành phố: Nhập thành phố trong địa chỉ thường trú
 • [09] Điện thoại
 • [10] Fax
 • [11] Email
 • [12] Số tài khoản ngân hàng
 • [12a] Mở tại: Nhập nơi mở tài khoản ngân hàng
 • [13] Tên đại lý thuế: Nhập tên đại lý thuế
 • [14] Mã số thuế: Nhập mã số thuế
 • [15] Địa chỉ: Nhập địa chỉ của đại lý thuế
 • [16] Quận/huyện: Nhập quận huyện của đại lý thuế
 • [17] Tỉnh/thành phố: Nhập thành phố nơi đại lý thuế đặt trụ sở
 • [18] Điện thoại
 • [19] Fax
 • [20] Email
 • [21] Hợp đồng đại lý thuế

Nói chung 21 phần này cực kì dể điền, nó chỉ là thông tin cá nhân của bạn với đại lý thuế mà thôi nên bạn hoàn toàn có thể tự điền được và cũng không có lưu ý gì đặt biệt.

>> Tham khảo dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của Kế toán Đông Nam Á

>> Xem khảo thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, quyết toán thuế hay báo cáo thuế trong năm 2019

Phần 2: Phần tính toán

Để tính toán được đúng hơn, các bạn hãy dựa vào mã chỉ tiêu để từ đó áp dụng theo những gì mà mình hướng dẫn sau đây nhé!

mau-02-qtt-tncn

Cách tính các số liệu dựa vào mã chỉ tiêu

 • Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ: [22] = [23] + [26]
mau-02-qtt-tncn

Cách tính các chỉ sổ trong mẫu 02/QTT-TNCN mới nhất

 • Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]
mau-02-qtt-tncn

Hướng dẫn điền mẫu 02/qtt-tncn dựa vào mã chỉ tiêu

 • Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]
 • Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40]
mau-02-qtt-tncn

Hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế tncn mẫu 02 qtt

 • Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]
 • Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [44]=[35]-[36]-[41] >= 0
 • Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [45] = [35]-[36]-[41] < 0
 • Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48]
 • Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46]

>>> Hướng dẫn cách nộp thuế online mới và nhanh nhất cho kế toán

2/ Tải tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất file Word

Để tải tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất, bạn nhấp vào Download nhé!

mau-02-qtt-tncn

Download mẫu tại đây

Mình sẽ luôn cập nhật khi có mẫu mới nhất  nhé! Chúc bạn thành công!

>>> Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn GTGT trên trang chính phủ chính xác nhất