Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (mới nhất 2021)

Hiện nay đa số các doanh nghiệp điều thực hiện kê khai thuế qua mạng để tiết kiệm thời gian, chi phí, công tác kê khai qua mạng cũng khá đơn giản thông qua phần mềm HTKK hay iHTKK nên mẫu số 02/QTT-TNCN cũng dần dần ít người sử dụng. Nhưng nếu bạn là doanh nghiệp mới và chưa hiểu rõ về các phần mềm này thì bạn có thể tải tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN sử dụng cũng không vấn đề gì nhé! Nhân tiện nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thì tham khảo nhé!

>>> Mẫu số C1-02/NS về giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

>>> Tải và hướng dẫn cách điền mẫu C1-11/NS theo thông tư 84 rà soát báo cáo thuế

Khai tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất 2021

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN
Cung cấp cho bạn tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

Mẫu 02/QTT-TNCN – Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất

Dưới đây là mẫu số 02/QTT_TNCN  theo Thông tư 95/2015/TT-BTC mới nhất. Bạn tham khảo mẫu và hướng dẫn sử dụng. Sau đó có thể tải mẫu số 02/QTT_TNCN về sử dụng nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………….

           [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a] Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

           [14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: …………………..  [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

 

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuĐơn vị tínhSố tiền/Số người
1Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26][22]VNĐ
aTổng TNCT phát sinh tại Việt Nam[23]VNĐ
Trong đó:Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế[24]VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định[25]VNĐ
bTổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam[26]VNĐ
2Số người phụ thuộc[27]Người
3Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33][28]VNĐ 
aCho bản thân cá nhân[29]VNĐ
bCho những người phụ thuộc được giảm trừ[30]VNĐ
cTừ thiện, nhân đạo, khuyến học[31]VNĐ
dCác khoản đóng bảo hiểm được trừ[32]VNĐ
eKhoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ[33]VNĐ
4Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28][34]VNĐ
5Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ[35]VNĐ
6Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40][36]VNĐ
aĐã khấu trừ[37]VNĐ
bĐã tạm nộp[38]VNĐ
cĐã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)[39]VNĐ
dĐã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm[40]VNĐ
7Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43][41]VNĐ 
aTổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế[42]VNĐ
bTổng số thuế TNCN được giảm khác[43]VNĐ
8Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0
[44]VNĐ 
9Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] < 0
[45]VNĐ 
aTổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48][46]VNĐ
Trong đó:Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế[47]VNĐ
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác[48]VNĐ
bTổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46][49]VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Phần 1: Thông tin cá nhân

 • [01] Kỳ tính thuế: ghi năm kỳ thực hiện khai thuế. Ghi rõ từ tháng năm nào đến tháng năm nào luôn nhé.
 • [02] Lần đầu: tick vào nếu bạn làm lần đầu
 • [03] Bổ sung lần thứ: Nếu không làm lần đầu thì điền số lần thứ mấy bạn làm quyết toán thuế.
 • [04] Tên người nộp thuế: điền tên người nộp thuế
 • [05] Mã số thuế: điền mã số thuế
 • [06] Địa chỉ: Nhập địa chỉ thường trú của bạn gồm số nhà, tên đường và phường
 • [07] Quận/huyện: nhập quận hoặc huyện trong địa chỉ thường trú
 • [08] Tỉnh/thành phố: Nhập thành phố trong địa chỉ thường trú
 • [09] Điện thoại
 • [10] Fax
 • [11] Email
 • [12] Số tài khoản ngân hàng
 • [12a] Mở tại: Nhập nơi mở tài khoản ngân hàng
 • [13] Tên đại lý thuế: Nhập tên đại lý thuế
 • [14] Mã số thuế: Nhập mã số thuế
 • [15] Địa chỉ: Nhập địa chỉ của đại lý thuế
 • [16] Quận/huyện: Nhập quận huyện của đại lý thuế
 • [17] Tỉnh/thành phố: Nhập thành phố nơi đại lý thuế đặt trụ sở
 • [18] Điện thoại
 • [19] Fax
 • [20] Email
 • [21] Hợp đồng đại lý thuế

Nói chung 21 phần này cực kì dể điền, nó chỉ là thông tin cá nhân của bạn với đại lý thuế mà thôi nên bạn hoàn toàn có thể tự điền được và cũng không có lưu ý gì đặt biệt.

Phần 2: Phần tính toán

Để tính toán được đúng hơn, các bạn hãy dựa vào mã chỉ tiêu để từ đó áp dụng theo những gì mà mình hướng dẫn sau đây nhé!

mẫu số 02/QTT-TNCN
Cách tính các số liệu dựa vào mã chỉ tiêu
 • Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ: [22] = [23] + [26]
mẫu số 02/QTT-TNCN
Cách tính các chỉ sổ trong mẫu 02/QTT-TNCN mới nhất
 • Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33]
mẫu số 02/QTT-TNCN
Hướng dẫn điền mẫu 02/qtt-tncn dựa vào mã chỉ tiêu
 • Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28]
 • Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40]
mẫu số 02/QTT-TNCN
Hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế tncn mẫu 02 qtt
 • Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43]
 • Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [44]=[35]-[36]-[41] >= 0
 • Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [45] = [35]-[36]-[41] < 0
 • Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48]
 • Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46]

Tải tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN mới nhất file Word

Để tải tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất, bạn nhấp vào Download nhé!

download
Download mẫu tại đây

Mình sẽ luôn cập nhật khi có mẫu mới nhất  nhé! Trên đây là mẫu số 02/QTT-TNCN mới nhất và hướng dẫn cách điền mẫu. Hi vòng bài viết sẽ có ích cho bạn!

Chúc bạn thành công!

>>> Hướng dẫn hạch toán hàng biếu tặng không thu tiền

>>> Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho kế toán