Cách điền mẫu C1-11/NS – thư tra soát theo thông tư 84

Mẫu C1-11/NS theo thông tư 84 là mẫu thư rà soát lại những sai sót trong quá trình nộp thuế có thể xảy ra mà nguyên nhân đến từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Chính vì vậy, hôm nay Kế toán Đông Nam Á sẽ cùng tìm hiểu về cách xử lý lỗi sai khi nộp thuế bằng mẫu thư rà soát C1-11/NS nhé!

>>> 1 bộ báo cáo tài chính 2021 gồm những gì?

>>> Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất

Mẫu C1-11/NS thông tư 84/2016 dùng để làm gì?

Thư tra soát hay còn gọi là mẫu C1-11/NS được dùng khi doanh nghiệp bạn phát hiện ra sai sót, thông tin kê khai không chính xác trên các chứng từ nộp khi nộp thuế. Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp bạn cần gửi mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế.

Sau khi nhận thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) để gửi cho kho bạc nhà nước.

Kho bạc nhà nước dựa trên thông tin của cơ quan thuế mà thực hiện điều chỉnh, sau đó cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp của bạn.

Tải mẫu C1-11/NS - tai mau c1-11/ns
Link tải mẫu C1-11/NS theo thông tư 84 mới nhất.

Cách điền mẫu C1-11/NS – thư rà soát theo thông tư số 84/2016/TT-BTC

Mẫu số: C1-11/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: Chi cục thuế Quận Tân Bình

Tên cá nhân/ đơn vị: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN ĐÔNG NAM Á Mã số thuế: 0313139056

Địa chỉ: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12. Quận/Huyện: Quận Tân Bình. Tỉnh,TP: Hồ Chí Minh

Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức:

Tiền mặt   x        Chuyển Khoản □       Nộp thuế điện tử □

Đã được NH/ KBNN: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. trích TK số (nếu có):

để nộp vào NSNN theo:   TK thu NSNN  x          TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: 5.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn )

vào tài Khoản của KBNN: KBNN Tân Bình – Hồ Chí Minh.    Tỉnh, TP:  Hồ Chí Minh

mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: ………………………………………………………………………..

Ngày thực hiện giao dịch: 19/ 11/ 2018

Nội dung sai sót: Nộp sai cơ quan quản lý thu

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung đề nghị Điều chỉnh: Điều chỉnh nơi quản lý thu từ Chi cục thuế Quận Tân Bình sang Chi cục thuế Quận 1

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đính kèm (chứng từ/tài liệu): Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Kính đề nghị: Chi cục thuế Quận Tân Bình xem xét, giải quyết./.

Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ………
CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký số, ghi họ tên)

Hướng dẫn cách điền mẫu thư tra soát mẫu số C1-11/NS

Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi bạn nộp thuế. Trong trường hợp nộp sai cơ quan thuế thì bạn cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để điều chỉnh.

Đầu tiên bạn cần điền đúng thông tin doanh nghiệp của mình (tên công ty, MST…) và ghi lại các thông tin trên giấy nộp tiền.

Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” bạn cần điền nội dung sai vào đây.

Sau đó là ghi những điều chỉnh vào mục “Nội dung đề nghị điều chỉnh”.

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì cần sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và các chứng từ liên quan đến nhầm lẫn, sai sót.

>> Tham khảo dịch vụ kế toán của Kế toán Đông Nam Á

Tải mẫu thư rà soát mẫu số C1-11/NS  Theo thông tư 84/2016

Đây là mẫu C1-11/NS dưới dạng word bằng cách nhấp vào nút Download! Hãy tải về và sử dụng nhé. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm quy trình hướng dẫn xử lí sai sót thông tin nộp thuế sau khi đã tải mẫu C1-11/NS ở phần dưới nhé!

download

Hướng dẫn xử lí khi sai sót hay điều chỉnh thông tin nộp thuế

Tại điều 17 của thông tư 84/2016/TT-BTC nêu rõ quy định về việc xử lí sai sót hay điều chỉnh thông tin nộp thuế có dùng mẫu C1-11/NS như sau:

Nguyên tắc

 • Sai sót phát sinh hoặc đơn vị phát hiện có sai sót thì đơn vị đó phải có sự chủ động làm rõ nguyên nhân và từ đó tìm ra hướng khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, đơn bị phải gửi văn bản tra soát hoặc thông báo đến cơ quan liên quan để phối hợp xử lí.
 • Xử lí ngay khi phát hiện sai xót. Nếu đã hết thời gian điều chỉnh trong ngày thì ngay ngày làm việc tiếp theo phải xử lí ngay.
 • Khoản chuyển tiền thừa hay thiế sẽ được xử lý theo quy định về xử lí sai xót trong thanh toán của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Khi phát sinh sai sót thông tin trong hạch toán thu nộp ngân sách nhà nước khi ngân hàng/kho bạc không được hoàn tiền cho người nộp thuế. Lúc này cần phải thực hiện rà soát và hoàn thiện thông tin theo quy định trong thanh toán, đảm bảo không ảnh hưởng đến ghi nhận các khoản nộp ngân khách cho người nộp thuế.
 • Nếu thông tin nộp ngân sách nhà nước đã được kho bạc xử lý và đưa sang cơ quan thuế thì các thông tin đó phải được truyền cho cơ quan thuế để theo dõi và xử lí.
 • Khi người nộp thuế nộp trùng giao dịch cho 1 khoản nộp hơn 2 lần thì người nộp thuế có thể liên hệ với ngân hàng hoặc kho bạc để làm thủ tục dùng số tiền đó để nộp khoản khác hoặc hoàn thuế theo quy định.

Các xử lí khi gặp sai sót

Ở phần trên bạn đã nắm được nguyên tắc khi xảy ra sai sót thì phần tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn cách xử lí khi gặp sai sót.

 • Nếu phát hiện ra sai sót, công ty phát hiện sai sót lập giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước. Đó là mẫu C1-07/NS mà mình đã hướng dẫn ở trên. Sau đó mang đến Kho bác nhà nước gửi và thực hiện điều chỉnh
 • Nếu kho bạc nhà nước phát hiện sai sót thì sẽ có trách nhiệm điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế. Tại đây, cơ quan thuế điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước và họ có trách nhiệm lập thư rà soát để bổ sung thông tin hạch toán tài khoản bị lỗi.
 • Đối với người nộp thuế, cơ quan phát hiện sai sót sử dụng mẫu số C1-11/NS.
 • Cơ quan chức năng khi nhận thư rà soát thì có trách nhiệm giải quyết trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đề nghị rà soát.

Người nộp thuế

 • Người nộp thuếkhi phát hiện sai sót về các khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán thì lập tức lập mẫu mẫu số C1-11/NS kèm theo các thông tin liên quan đến vấn đề sai sót.
 • Nếu chưa phát hiện khai thông tin không chính xác thì phải phối hợp với cơ quan ngân hàng hoặc kho bạc để xử lí ngay.

Ngân hàng chưa phối hợp thu thuế hoặc đã phối hợp thu thuế

Khi nhận thư rà soát, ngân hàng phải thực hiện rà soát và điều chỉnh sai sót như yêu cầu của người nộp thuế. Nếu là ủy nhiệm thu thì ngân hàng cần phối với hợp với ngân hàng đã ủy nhiệm thu để thực hiện rà soát theo quy trình giữa 2 ngân hàng.

Ngân hàng ủy nhiệm thu

 • Ngân hàng ủy nhiệm thu khi nhận được rà soát lập tức thực hiện rà soát và điều chỉnh sai sót.
 • Gửi thông tin đó về cơ quan kho bạc nhà nước để điều chỉnh sai sót liên quan đến các khoản nộp sai.
 • Nếu có tiền thừa thì kho bạc nhà nước trả lại tiền thừa cho ngân hàng. Trong trường hợp này, các thông tin hạch toán và số tiền hạch toán phải trùng khớp với những thông tin trước đó.

Kho bạc nhà nước

 • Kho bạc có trách nhiệm điều chỉnh thông tin sai sót và gửi thông báo sang cơ quan thuế để điều chỉnh lại.
 • Khi nhận được thư rà soát từ các bên, kho bạc có trách nhiệm phải rà soát và điều chỉnh thông tin. Sau đó thông báo đến cơ quan liên quan để điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước.
 • Kho bạc sử dụng phương thức điện tử để lập thư rà soát các khoản sai sót đã hạch toán và chờ cơ quan thuế bổ sung thông tin.

Cơ quan thuế

 • Cơ quan thuế kiểm tra thông tin từ  giấy đề nghị theo mẫu C1-07/NS của người nộp thuế sau đó gửi cho kho bạc thực hiện điều chỉnh. Từ đó gửi lại thông báo cho người nộp thuế.
 • Cơ quan thuế cũng có trách nhiệm xác nhận và bổ sung các khoản thu ngân sách đã điều chỉnh để làm thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước tại kho bạc.
 • Cuối cùng là cơ quan thuế sẽ điều chỉnh số tiền chậm nộp phù hợp với ngày nộp thuế phát sinh.

Như vậy khi gặp trường hợp sai sót khi kê khai thông tin nộp thuế, thì bạn hoàn toàn có thể dùng mẫu C1-11/NS để xử lý. Hi vọng bài viết có thể giúp bạn ít nhiều trong trường hợp nộp sai thuế!

Chúc bạn thành công!

>>> Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

>>> Các hình thức ghi sổ kế toán nên biết