Doanh thu thuần là gì và cách tính doanh thu thuần

Hôm nay, kế toán Đông Nam Á xin chia sẽ tới các bạn bài viết về doanh thu thuần là gì. Từ đó, các bạn có thể hiểu rõ bản chất cũng như có thể phân biệt những khái niệm dễ gây nhầm lẫn nhé.

doanh thu thuần là gì - doanh thu thuan la gi
Hiểu rõ về doanh thu thuần là gì và cách phân biệt với các loại khác

>>> Tham khảo kế toán doanh thu là gì?

>>> Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính mới nhất 2021

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần được hiểu là doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực nhận sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu (như giảm giá, chiết khấu, hàng bán bị trả lại), thuế xuất khẩu..

Doanh thu thuần sử dụng để làm gì?

Từ khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu phần nào ý nghĩa quan trọng của doanh thu thuần trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau khi tính được doanh thu thuần, doanh nghiệp có thể dùng số liệu đó để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ kinh doanh nhất định. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đánh giá được lỗ hay lãi trong kỳ để có thể lên kế hoạch kinh doanh hoặc điều chỉnh phương hướng kinh doanh trong thời gian tới.

Với vai trò tiên quyết trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh thu thuần, đòi hỏi người kế toán cần phải nắm rõ cũng như tổng hợp số liệu đầy đủ số liệu liên quan đến doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. Từ đó, người kế toán hạch toán doanh thu một cách đầy đủ và chính xác.

Vì chỉ khi có con số doanh thu thuần chính xác, doanh nghiệp mới có thể nhìn nhận đúng hoạt động kinh doanh của mình.

Cách tính doanh thu thuần

Theo Khoản 3.3 Điều 113 Quyết định 200/2014/TT-BTC, công thức tính doanh thu thuần được tính như sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –  Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó, các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu, giảm giá, doanh thu hàng bán bị trả lại, thuế phải nộp (Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp), Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất khẩu).

cách tính doanh thu thuần
Hướng dẫn bạn tính doanh thu thuần

Sự khác biệt giữa doanh thu thuần, doanh thu và lợi nhuận

Doanh thu

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Công thức: Doanh thu = Số lượng đơn vị hàng hóa, dịch vụ x Đơn giá+ các khoản thu nhập khác.

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần là doanh thu thực nhận sau khi trừ những khoản giảm trừ doanh thu.

Công thức: Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Lợi nhuận

Lợi nhuận được chia thành hai loại:

Lợi nhuận trước thuế: Là giá trị còn lại sau khi lấy doanh thu thuần trừ tổng chi phí giá vốn của hàng hóa, dịch vụ và những chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp phát sinh.

Công thức: Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Chi phí (giá vốn, bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác)

Lợi nhuận sau thuế là giá trị còn lại sau khi lấy lợi nhuận trước thuế trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Công thức: Lợi nhuận sau thuế= Lợi nhuận sau thuế – Số thuế TNDN phải nộp.

Như vậy, mặc dù ba khái niệm trên hoàn toàn khác nhau nhưng liên quan mật thiết với nhau. Nếu doanh nghiệp muốn xác định kết quả kinh doanh thì phải tổng hợp đầy đủ và chính xác những doanh thu đạt được và chi phí được trong kỳ.

Các vấn đề mở rộng liên quan đến doanh thu thuần

Bên cạnh nội dung doanh thu thuần, bài viết sẽ cung cấp thêm những thông tin hữu ích xoay quanh đến doanh thu thuần mà bạn cũng nên tìm hiểu nhé.

doanh thu thuần
Những lưu ý quan trọng khi nghiên cứu về doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Khái niệm

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là tính tỷ số giữa lợi nhuận thu được và tổng doanh thu trong một kỳ.

Kí hiệu: ROS (Return On Sales)

Công thức:

ROS = (Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu) x 100

Ý nghĩa

ROS phản ánh nếu doanh nghiệp thu được 100 đồng doanh thu thì có được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Nó phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho nhà đầu tư và doanh thu của công ty.

Nếu tỷ suất lợi nhuận là số dương thì chứng tỏ doanh nghiệp đang kinh doanh lãi.

Ngược lại, nếu tỷ suất lợi nhuận là số âm thì doanh nghiệp kinh doanh lỗ, cần phải thay đổi chiến lược kinh doanh.

Doanh thu ròng

Thuật ngữ “doanh thu ròng” nghĩa là chênh lệch giữa: (A) tổng doanh thu từ tất cả các nguồn liên quan tới thu nhập từ hoạt động và phi hoạt động; và (B) tổng tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kể cả hoạt động hành chính, bảo trì đầy đủ, thuế và thanh toán thay thuế, nhưng trừ các khoản trích lập khấu hao, các khoản phí và tiền lãi hoạt động phi tiền mặt và các khoản chi phí khác từ nợ.

Công thức

Doanh thu ròng = (thu nhập từ bán hàng và dịch vụ khác + thu nhập tài chính) – ( chi phí bán hàng + chí phí tài chính + chí phí quản lý + thuế + thanh toán thay thuế) + các khoản khấu hao + thanh toán lãi vay + tiền lãi hoạt động tiền mặt.

Lưu ý:

Các bạn cần phải lưu ý kỹ phần này vì có rất nhiều người nhầm lẫn. Doanh thu thuần không bao gồm doanh thu hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính sẽ được hạch toán cùng với doanh thu thuần khi thực hiện bút toán kết chuyển kết quả kinh doanh. Mọi người lưu ý phần này để tránh gây sai sót nhé.

Để công việc kế toán trở nên đơn giản hơn, các bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện các công việc kế toán của doanh nghiệp.

Như vậy, với bài viết như trên, Kế toán Đông Nam Á rất mong đã hỗ trợ được các bạn những thông tin hữu ích về doanh thu thuần là gì. Nếu các bạn cần thêm những thông tin thì đừng ngần ngại liên hệ tới chúng tôi nhé.

Chúc các bạn thành công!