Giảm trừ gia cảnh là một trong những vấn đề bạn nên quan tâm trong việc xác định thu nhập chịu thuế của mình. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chi tiết cho các bạn.

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

1. Giảm trừ gia cảnh

a. Giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Mức giảm trừ gia cảnh gồm:

+ Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).

+ Và mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu đồng/năm).

b. Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

+ Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng gồm:

  • Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng);
  • Hoặc con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;
  • Hay con đang học tại Việt Nam hoặc nước ngoài bậc cao học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghể, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc phổ thông không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Vợ hoặc chồng người nộp thuế theo điều kiện điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

+ Cha mẹ đẻ; hoặc cha mẹ vợ (chồng); hay cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

+ Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC gồm:

  • Anh, chị, em ruột người nộp thuế;
  • Ông bà nội; ông bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;
  • Cháu ruột người nộp thuế gồm: con của anh, chị, em ruột;
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định pháp luật.

c. Điều kiện giảm trừ gia cảnh

Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo các trường hợp trên phải đáp ứng điều kiện giảm trừ gia cảnh như sau:

+ Người trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng các điều kiện:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, không có khả năng lao động như bệnh AIDS, ung thư, suy mãn thận,…);
  • Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Người ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân trong năm không vượt quá 1.000.000 đồng.

giam-tru-gia-canh

Giảm trừ gia cảnh

Các bạn cũng đã nắm được về giảm trừ gia cảnh cũng như người phụ thuộc, vậy tiếp theo nên biết về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để có thể đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

a. Đối với con

– Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND (nếu có)

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp CMND (nếu có)

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định

– Con đang theo học tại các bậc đại học:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng: Các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên và:

+ Bản chụp quyết định nhận nuôi con nuôi;

+ Quyết định công nhận việc cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

b. Đối với vợ hoặc chồng

– Bản chụp CMND.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được quan hệ vợ chồng) hoặc bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn

– Nếu vợ hoặc chồng không có khả năng lao động thì phải thêm: Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật và Bản chụp hồ sơ bệnh án.

c. Đối với cha mẹ đẻ; cha mẹ vợ (chồng); hay cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi hợp pháp

– Bản chụp CMND.

– Giấy tờ hợp pháp xác định được mối quan hệ của người phụ thuộc và người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp còn trong độ tuổi lao động thì ngoài những giấy tờ trên, còn phải có giấy xác minh khuyết tật, không có khả năng lao động như: Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật và Bản chụp hồ sơ bệnh án.

d. Đối với các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng

Bao gồm các trường hợp:

+ Anh, chị, em ruột người nộp thuế;

+ Ông bà nội; ông bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế;

+ Cháu ruột người nộp thuế gồm: con của anh, chị, em ruột;

+ Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định pháp luật.

Thì cần có:

+ Bản chụp CMND hoặc Giấy khai sinh

+ Giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định pháp luật

Trường hợp người phụ thuộc này trong độ tuổi lao động thì ngoài giấy tờ trên, còn phải có giấy chứng minh không có khả năng lao động như: Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật và Bản chụp hồ sơ bệnh án.

e. Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài

Nếu không có hồ sơ hướng dẫn với từng trường hợp nêu trên thì phải có tài liệu pháp lý tương tự làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

f. Trường hợp khác

Đối với người nộp thuế làm việc trong tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và trường hợp khác thuộc diện tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh làm như trên hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Lưu ý:

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (mình sẽ nói tờ khai này ở phần tiếp theo) bao gồm trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc.

Nếu quá thời hạn trên thì sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và sẽ điều chỉnh lại thuế phải nộp.

Khi người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì phải đăng ký lại người phụ thuộc.

ho-so-chung-minh-nguoi-phu-thuoc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Đã hiểu rõ về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, giờ chúng ta đi đến việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh nhé!

3. Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Ở phần này mình sẽ thông tin về thời gian nộp hồ sơ và thủ tục để giúp bạn làm đăng ký.

3.1. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp người nộp thuế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng với người phụ thuộc khác ở mục 1d phía trên thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 năm tính thuế.

Do đó, các bạn nên nộp hồ sơ trước ngày 31/12 để tránh trường hợp phát sinh.

3.2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

a. Nếu cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20 – ĐK – TCT.

Tải tại đây: Mẫu 20 – ĐK – TCT

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước hoặc CMND còn hiệu lực hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

b. Nếu DN đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Cá nhân nộp các mẫu sau cho doanh nghiệp:

+ Văn bản ủy quyền;

+ Giấy tờ người phụ thuộc (Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước hoặc CMND còn hiệu lực hoặc giấy khai sinh còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực).

+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc mình đã hướng dẫn ở phần 2.

– Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc rồi nộp Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (đánh dấu ô “Đăng ký thuế” trên tờ khai, điền đầy đủ thông tin) theo 1 trong 2 cách:

+ DN nộp trực tiếp thì dùng Mẫu 20 – ĐK – TH – NPT

Tải tại đây: Mẫu 20 – ĐK – TH – NPT

+ DN nộp qua mạng thì dùng mẫu 02TH theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Làm mẫu 02TH trên phần mềm HTKK và nộp qua website: nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 1: Kê khai hồ sơ trên HTKK

Đăng nhập vào HTKK -> “Kê khai” -> “Quyết toán thuế TNCN” -> “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” như sau:

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Nhấn vào đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Chọn “Năm”, “Lần” như hình:

cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Kê khai thông tin đầy đủ vào:

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh chưa có MST và đã có MST

Điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào bảng. Mục I “Đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc” thì kê khai và đăng ký MST cho người phụ thuộc. Mục “Đăng ký thay đổi cho người phụ thuộc” thì sử dụng khi thay đổi, bổ sung về thông tin người phụ thuộc.

Ở phần này có các lưu ý như sau:

– Ví dụ: Anh A muốn đăng ký giảm trừ cho con B từ tháng 10/2019 (con B chưa có MST người phụ thuộc, chưa ai đăng ký giảm trừ) thì ghi ở phần I. Thời gian tính giảm trừ thì ghi “Từ tháng” 10/2019, còn  “Đến tháng” : Để trống hoặc đã xác định thời điểm thì ghi rõ ràng tháng/năm vào.

– Ví dụ khác: Bố A muốn đăng ký giảm trừ cho con B từ tháng 1/2019. Nhưng con B được mẹ C đăng ký giảm trừ ở công ty khác từ tháng 1/2017, và mục “Đến tháng” chưa ghi.

Lúc này phải yêu cầu công ty C phải thay đổi thông tin người phụ thuộc là con B bằng cách nhập thông tin mẹ C và con B vào phần II “Đăng ký thay đổi cho người phụ thuộc”. Mục “Từ tháng” ghi 1/2017, “Đến tháng” ghi 12/2017.

Xong bước này thì bên công ty bố A nhập thông tin con B vào phần II “Đăng ký thay đổi cho người phụ thuộc” như sau: Mục “Từ tháng” ghi 1/2019, còn “Đến tháng” thì để trống hoặc nếu đã có thời gian cụ thể muốn giảm trừ thì ghi rõ tháng/năm.

– Mỗi người phụ thuộc được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm. Nếu nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc thì tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Sau khi đã kê khai đầy đủ, chọn “Ghi” để ghi dữ liệu và “Kết xuất XML” để nộp cơ quan thuế.

Bước 2: Truy cập website: nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ

“Đăng nhập” -> “Tài khoản” -> “Đăng ký thêm tờ khai”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Chọn đăng ký thêm tờ khai

Xong sau đó tìm tới: “16H – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” tích chọn rồi “Tiếp tục” và “Chấp nhận”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Chọn Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Như thế là đã đăng ký xong tờ khai, đến phần nộp tờ khai thì làm như sau

Tích vào: “Nộp tờ khai” , chỉ cần “Chọn tệp tờ khai” sau đó “Ký điện tử” và “Nộp tờ khai”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Ký điện tử và nộp tờ khai

Hệ thống báo nộp tờ khai thành công và hiện ra danh sách tờ khai nộp thành công cho cơ quan thuế. Kiểm tra email xác nhận.

Sau khoảng 2 – 7 ngày. Vào hệ thống nhantokhai.gdt.gov.vn để tra cứu kết quả cấp MST cho người phụ thuộc.

Vào mục “Tra cứu” -> “Lựa chọn thông báo” và “Tra cứu”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Tra cứu thông báo cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

“Tải về” để kiểm tra

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Tải về thông báo cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đã chọn

Xong cách 1, chúng ta tìm hiểu qua về cách 2 luôn nhé.

Cách 2: Làm mẫu 02TH trên phần mềm Hỗ trợ quyết toán TNCN 3.3.1 và nộp qua trang: tncnonline.com.vn ( hoặc thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 1: Kê khai hồ sơ trên QTTNCN 3.3.1

Mở ứng dụng lên và chọn “Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu vào bảng như hướng dẫn ở cách 1

Nhưng có lưu ý ở dòng đầu tiên là:

Mã số thuế: MST doanh nghiệp.

Kỳ tính thuế: Ghi kỳ tính thuế cần quyết toán và bấm “Đồng ý”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Chọn kỳ tính thuế và bấm đồng ý

Sau đó nhập thông tin khác, sau đó “Ghi dữ liệu” và “Kết xuất XML”.

Bước 2: Truy cập website: tncnonline.com.vn để nộp hồ sơ

Chọn “Người phụ thuộc”, “Tổ chức, cá nhân”, điền thông tin và “Đăng nhập”

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Chọn tổ chức, cá nhân; điền thông tin và đăng nhập

Tiến hành gửi file bằng cách chọn file 02TH vừa kết xuất XML.

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Chọn file vừa kết xuất và gửi

Nếu nộp thành công rồi thì in 2 bản cứng để đi nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế.

Đợi từ 2-7 ngày để kiểm tra kết quả như sau:

Vào mục “Người phụ thuộc” -> “Tổ chức, cá nhân”, điền đầy đủ thông tin và “Tra cứu file”. Lúc này bạn sẽ thấy kết quả và tải về.

dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh

Tra cứu file và tải kết quả về

Như vậy là mình đã trình bày xong hết về phần đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Hi vọng là qua bài viết này, các bạn có thể nắm rõ hơn về việc giảm trừ gia cảnh để giúp ích cho việc tính thuế TNCN của mình.

[Tìm hiểu và download] Mẫu cam kết 02/CK-TNCN ( mới nhất)

[Hướng dẫn chi tiết] Cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN