Cách tính giá thành sản phẩm bán ra hiện nay

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa sản phẩm. Vậy làm thế nào để biết được cách tính giá thành sản phẩm bán ra hiện nay phù hợp nhất và tiện dùng cho doanh nghiệp của mình. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính giá thành sản phẩm bán ra phổ biến nhất hiện nay để các bạn có thể thuận tiện áp dụng vào bài toán tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mình.

cách tính giá thành sản phẩm
Cách tính giá thành sản phẩm với nhiều phương pháp

Định nghĩa về giá thành sản phẩm bán ra

Trước khi tìm hiểu về cách tính giá thành sản phẩm bán ra hiện nay, chúng ta cùng tìm hiểu trước một số thông tin về giá thành sản phẩm trước nhé.

Giá thành sản phẩm bán ra là gì?

Giá thành sản phẩm bán ra là giá thành toàn bộ của việc sản xuất ra sản phẩm song đã tiêu thụ bao gồm các chi phí liên quan đến việc sản xuất ra sản phẩm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành sản phẩm bán ra là cơ sở để tính toán, xác định lợi nhuận trước thuế trước thuế thu nhập của doanh nghiệp

Các yếu tố cấu thành của giá thành sản phẩm bán ra?

Có 6 yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm bán ra bao gồm:

 • Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp tạo nên sản phẩm hay còn gọi là chi phí mua nguyên liệu ban đầu để sản xuất sản phẩm.

Ví dụ: Công ty ABC sản xuất bánh trung thu dẻo nhân đậu xanh, thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở đây là chi phí mua bột dẻo, đậu xanh và đường để làm bánh

 • Chi phí của công nhân tham gia trực tiếp tạo ra sản phẩm. Chi phí này bao gồm các chi phí về tiền lương, thuế thu nhập cá nhân, chi phí bảo hiểm, công đoàn, … mà trong tháng phát sinh cho tất cả các nhân viên tham giam trực tiếp trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm
 • Chi phí sản xuất chung tạo ra sản phẩm là các chi phí chung liên quan gián tiếp đến việc sản xuất ra sản phẩm như:

+ Các chi phí về nguyên vật liệu gián tiếp như khuôn, bao bì sản phẩm, keo, dụng cụ làm sạch, …

+ Các chi phí về lao động gián tiếp là tổng chi phí tiền lương, tiền thuế, tiền bảo hiểm,.. của các nhân viên gián tiếp trong quá trình tạo sản phẩm như: nhân viên bảo vệ, quản lý xưởng, quản lý tổ/ dây chuyền sản xuất.

+ Các chi phí còn lại khác phát sinh trong quá trình sản xuất như: chi phí thuê nhà máy, chi phí bảo hiểm máy móc sản xuất, chi phí điện năng, dầu nhớt vận hành máy,….

 • Chi phí dịch vụ phát sinh trong quá trình bán sản phẩm ra thị trường

+ Chi phí về nhân sự tham gia vào việc giới thiệu, bày bán sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

+ Các chi phí marketing, quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng như:

Chi phí truyền thông offline: chi phí in ấn tờ rơi, chi phí làm booth bán hàng, chi phí in ấn POSM tại cửa hàng, …

Chi phí truyền thông online: chi phí facebook ads, chi phí đăng báo, chi phí đi bài pr, chi phí TVC, …

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Các chi phí phát sinh khác: thuế đối với hàng nhập khẩu/xuất khẩu,…

Các cách tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Cách tính giá thành sản phẩm bán ra cơ bản là:

 • Giá thành sản phẩm bán ra = Giá thành sản xuất sản phẩm bán ra + Chi phí dịch vụ cho 1 sản phẩm bán ra + Chi phí quản lý doanh nghiệp cho 1 sản phẩm bán ra

Trong đó:

 • Chi phí dịch vụ cho 1 sản phẩm bán ra = tổng chi phí của tất các các khoản phát sinh trực tiếp trong việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng như trong mục 1 đã nêu rõ / số lượng sản phẩm bán ra.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp cho 1 sản phẩm bán ra = tổng các khoản chi phí chung dùng để vận hành và quản lý doanh nghiệp như: chi phí khấu hao tài sản, chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công cụ, văn phòng phẩm, chi phí bằng tiền khác,… / số lượng sản phẩm bán ra.

Giá thành sản xuất là giá thành của sản phẩm sau khi kết thúc gia đoạn sản xuất. Và để tính được giá thành sản xuất này thì có rất nhiều các tính. Tại các phần tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các cách tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất.

cách tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm, dịch vụ nhiều trường hợp

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn

Phương pháp trực tiếp (đơn giản) này thường được sử dụng trong các doanh nghiệp nhỏ, sản xuất số lượng ít, quy trình khép kín, ngắn và liên tục. Phương pháp tính như sau:

 • Tổng giá thành sản xuất của toàn bộ sản phẩm A trong kỳ = Dang dở đầu kì (A)+ Phát sinh trong kỳ (A) – Dang dở cuối kì (A) – phế liệu thu hồi (nếu có)
 • Tổng giá thành sản xuất của 1 sản phẩm A = Tổng giá thành sản xuất của toàn bộ sản phẩm A trong kỳ / số lượng sản phẩm A đã hoàn thành trong kỳ

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Phương pháp này sử dụng tại doanh nghiệp mà trong 1 giai đoạn sản xuất cùng loại hệ thống thiết bị vật tư như nhau nhưng lại sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau hoặc cùng 1 loại sản phẩm nhưng phẩm cấp khác nhau, thì tính như sau:

 • Tổng toàn bộ các sản phẩm thuộc tất cả các phẩm cấp (1) = Dang dở đầu kì + phát sinh trong kỳ – Dang dở cuối kì – phế liệu thu hồi (nếu có)
 • Tổng số lượng sản phẩm thu được trong kỳ đã quy đổi (2) = Tổng số lượng một loại sản phẩm thu được * hệ số tương ứng của sản phẩm đó
 • Tổng của 1 sản phẩm chuẩn = (1) / (2)
 • Tổng của 1 sản phẩm a = tổng của 1 sản phẩm chuẩn * hệ số tương ứng của sản phẩm a

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tổng cộng chi phí

Phương pháp tổng cộng chi phí được áp dụng ở các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sản phẩm được thực hiện tại nhiều bộ phận / giai đoạn khác nhau, như sau:

 • Tổng giá thành sản xuất (GTSX) 1 sản phẩm = Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận a + Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận b + … + Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận n

Trong đó:

 • Tổng GTSX 1 sản phẩm tại bộ phận a = Tổng GTSX toàn bộ bộ phận a trong kì / số lượng sản phẩm mà bộ phận a đã hoàn thành trong kỳ
 • Tổng GTSX toàn bộ bộ phận a trong kỳ = Dang dở đầu kì (bộ phận a) + Phát sinh trong kỳ (bộ phận a) – Dang dở cuối kì (bộ phận a) – phế liệu thu hồi (nếu có)
cách tính giá thành sản phẩm
Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tổng cộng chi phí

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ chi phí

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ chi phí đa số được áp dụng tại các doanh nghiệp mà tại đây sản xuất nhiều loại sản phẩm và mỗi sản phẩm lại có quy cách và phẩm chất khác nhau. Phương pháp được tính như sau:

 • Tổng thực tế của tất cả các loại sản phẩm trong kỳ = Dang dở đầu kì + Sản phẩm trong kỳ – Dang dở cuối kì – phế liệu thu hồi (nếu có)
 • Tỷ lệ chi phí = Tổng thực tế tất cả các sản phẩm trong kỳ / Tổng kế hoạch tất cả các sản phẩm trong kỳ
 • Tổng thực tế của 1 sản phẩm A = Tổng kế hoạch của 1 sản phẩm A * tỷ lệ chi phí

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

Phương pháp tính giá thành sản xuất theo việc loại trừ sản phẩm phụ thường được sử dụng tại các doanh nghiệp mà khi sản xuất đồng thời vừa thu được sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Do đó, để tính được giá thành sản phẩm chính, phỉa trự đi giá trị của các sản phẩm phụ. Công thức thính như sau:

 • Tổng toàn bộ sản phẩm chính trong kì = Dang dở đầu kì sản phẩm chính + Phát sinh trong kỳ sản phẩm chính – Dang dở cuối kì sản phẩm chính – giá trị sản phẩm phụ – phế liệu thu hồi (nếu có)
 • Tổng GTSX của 1 sản phẩm chính trong kì = Tổng toàn bộ sản phẩm chính trong kì / Số lượng sản phẩm chính trong kì.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các cách tính giá thành sản phẩm bán ra phổ biến hiện nay rồi. Chúng tôi hy vọng với thông tin trên sẽ giúp cho các bạn tìm được phương pháp phù hợp và tối ưu nhất cho doanh nghiệp của mình.

3 thoughts on “Cách tính giá thành sản phẩm bán ra hiện nay

 1. vtkong says:

  hơi khó hiểu bác ạ, nếu như bên em làm thiết kế thì tính giá thành thiết kế nhà như thế nào vậy?

  • Cẩm Lệ says:

   Mình làm về giá thành sản phẩm chứ không có làm giá thiết kế nhà bạn nhé! Bạn có thể liên hệ các bên thiết kế nhà để tính nha!

 2. Đặng Lê Thùy Linh says:

  Đây là các phương pháp tính giá thành để làm báo cáo thuế, vậy nếu tính giá thành cho 1 sản phẩm cụ thể để tính được các chi phí khác là bao nhiêu thì hợp lý thì phải tính như thế nào, theo tỷ lệ nào thì có thể tính và lên giá thành hợp lý cho sản phẩm mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.