Khóa học kế toán giá thành dùng trong công ty sản xuất

Kế toán giá thành là lĩnh vực không quá xa lạ đối với nhiều người. Vì thế, bạn mong muốn tìm được một đơn vị cung cấp lớp học kế toán giá thành để tạo dựng công việc mới. Thế nhưng bạn lại chưa biết lựa chọn khóa học kế toán giá thành ở đâu phù hợp. Chính vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ những thông tin cơ bản về khóa học này để bạn đọc tham khảo.

khóa học kế toán giá thành
Một khóa học kế toán giá thành giúp bạn nắm được cách làm giá

Mục đích khóa học kế toán giá thành

Khóa học kế toán giá thành được đưa ra nhằm các mục đích sau:

 • Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao giữa lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán giá thành. Đồng thời, khóa học cũng giúp cho các học viên củng cố vững chắc các kiến thức đã có và mở rộng hơn nữa các tình huống thực tế trong giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán giá thành.
 • Học viên có thể đảm nhận công tác kế toán giá thành tại doanh nghiệp.
 • Hiểu rõ các bước khi tính giá thành sản xuất của Công ty
 • Nắm rõ các bước khi lập BCTC và kiểm tra các chi tiêu trên BCTC đã lập đúng với quy định về việc trình bày BCTC.
 • Hiểu rõ cách xử lý một số sai sót trong hạch toán kế toán để đảm bảo số liệu trung thực hợp lý khi làm việc với Cơ quan Thuế.

Đối tượng học khóa học kế toán giá thành

Khóa học kế toán giá thành dành cho những đối tượng nào? Đây ắt hẳn là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về khóa học này. Chúng tôi xin chỉ ra những đối tượng nên tham gia khóa học này như sau:

 • Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường hoặc sinh viên đang đi học nhưng có nhu cầu nâng cao kiến thức kế toán.
 • Hình Các đối tượng có thể tham gia khóa học kế toán giá thành
 • Người đang đi làm nhưng muốn tìm hiểu và mở rộng thêm kiến thức về kế toán giá thành để tạo dựng nền tảng để phát triển ngành nghề.
 • Người chuẩn bị làm công việc kế toán giá thành tại công ty, doanh nghiệp.
 • Nếu bạn không thuộc diện nêu trên nhưng có tinh thần ham học hỏi kiến thức mới đều có thể tham gia đăng ký vào khóa học.

Nội dung khóa học kế toán giá thành

Để có thể nắm vững kiến thức và có được các kỹ năng cần thiết, lộ trình khóa học gồm có 12 buổi học với các nội dung bài học phong phú. Gắn liền với mỗi bài học đều có những mục tiêu cụ thể để bắt buộc học viên phải hoàn thành.

khóa học kế toán giá thành
Các nội dung của khóa học kế toán giá thành mang đến cho bạn đầy đủ kiến thức về nó

Chỉ có xác định rõ nội dung bài học gắn liền với mục tiêu đưa ra mới giúp cho học viên nhận thức rõ việc học của mình. Dưới đây là nội dung bài giảng và mục tiêu cần đạt được của từng buổi học để bạn tham khảo.

Buổi họcNội dung bài giảngMục tiêu
1Các vấn đề chung về Thuế– Giới thiệu Luật quản lý thuế và phạt hành chính thuế.
– Giới thiệu một số nội dung quan trọng của thuế TNCN liên quan đến việc thiết lập bảng lương.
– Giới thiệu một số điểm quan trọng của thuế TNDN liên quan đến việc tính chi phí hợp lý hợp lệ.
2Các vấn đề chung về Thuế (tiếp theo)– Giới thiệu một số nội dung quan trọng của thuế GTGT.
– Giới thiệu một số nội dung quan trọng của qui định Hóa đơn, chứng từ và xử lý các sai xót phát sinh liên quan
– Một số điểm quan trọng của phạt hành chính Hóa đơn.
3Các vấn đề chung về Bảo hiểm, Luật lao động– Một số qui định quan trọng của Bảo hiểm liên quan đến thiết lập bảng lương.
– Phạt hành chính và phạt chậm nộp bảo hiểm.
– Luật lao động và các vấn đề liên quan đến bảng lương
4Thiết lập bảng lương và một số vấn đề chú ý– Hướng dẫn thực tế cách thiết lập bảng lương
– Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến qui trình lương.
5Hướng dẫn Kê khai thuế– Hướng dẫn các kê khai các chỉ tiêu trên HTKK đối với thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSD HĐ
6Thực hành khai báo thuế– Hướng dẫn thực hành khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BC THSD HĐ
– Một số lưu ý khi làm.
7Lưu ý một số tài khoản kế toán quan trọng và cách làm việc với cơ quan thuế– Lưu ý một số tài khoản kế toán quan trọng để giúp có lợi cho doanh nghiệp trong công tác kế toán và thuế.
– Lưu ý một số vấn đề quan trọng khi làm việc với cơ quan thuế cũng như quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
8Các vấn đề chung về Kế toán và Chuẩn mực kế toán– Giới thiệu Luật kế toán và Công tác kế toán tại doanh nghiệp.
– Giới thiệu một số chuẩn mực kế toán quan trọng trong công tác kế toán.
– Giới thiệu một số qui định khác liên quan đến công tác kế toán.
9Kế toán vốn bằng tiền và khoản ứng trước– Kế toán vốn bằng tiền và ngoại tệ.
– Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ phát sinh trong kỳ.
– Đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ: Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
– Kế toán các khoản tạm ứng, chi phí trả trước, cầm cố ký quỹ.
10Kế toán Tài sản cố định hữu hình và vô hình– Tổng quan về chứng từ, tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán.
– Giới thiệu Chuẩn mực kế toán TSCĐ và Thông tư 45/2013/TT-BTC về TSCĐ.
– Lập bảng khấu hao Tài sản cố định
11Kế toán phải thu, phải trả– Nguyên tắc và tài khoản sử dụng các khoản phải thu.
– Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi.
– Nguyên tắc và tài khoản sử dụng kế toán phải trả.
12Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.– Nguyên tắc kế toán và tài khoản sử dụng.
– Nghiệp vụ kế toán chi phí lương và các khoản trích theo lương.
– Lưu ý thiết lập bảng lương doanh nghiệp và cách thức hạch toán.
13Các vấn đề chung về Kế toán nguyên vật liệu– Tổng quan kế toán nguyên vật liệu và tài khoản sử dụng.
– Phân loại nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ.
– Tính giá vật tư hàng hóa (Bình quân gia quyền, LIFO, FIFO…).
– Nghiệp vụ kế toán (Theo phương pháp KKTX, KKĐK)
14Các vấn đề chung về Kế toán chi phí sản xuất– Nhiệm vụ kế toán và phương pháp kế toán chi phí sản xuất.
– Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.
– Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
15Các vấn đề chung về Kế toán giá thành– Nhiệm vụ kế toán, tài khoản sử dụng và một số nghiệp vụ chủ yếu.
– Kế toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh.
– Tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu.
16Sự khác biệt kế toán sản xuất và kế toán thương mại– Đặc điểm loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
– Tổ chức bộ máy và chứng từ sử dụng tại DN sản xuất và thương mại.
– So sánh đặc điểm và tài khoản sử dụng DN sản xuất và thương mại.
17Xử lý sai xót trong hạch toán kế toán– Xử lý sai xót kế toán trong kỳ kế toán tháng.
– Xử lý sai xót kế toán trong năm tài chính.
– Xử lý sai xót kế toán khác năm tài chính.
18Kế toán thực hành trên chứng từ– Hướng dẫn làm kế toán thực tế tháng 1.
– Các lưu ý khi hạch toán kế toán để tránh sai xót.
19Kế toán thực hành trên chứng từ– Hướng dẫn làm kế toán thực tế tháng 2.
– Các lưu ý khi hạch toán kế toán để tránh sai xót.
20Kế toán thực hành trên chứng từ– Hướng dẫn làm kế toán thực tế tháng 3.
– Các lưu ý khi hạch toán kế toán để tránh sai xót.
21Buổi cuối– Trao đổi và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình học và thực tế

Những kỹ năng có được sau khi học

Sau khi kết thúc khóa học kế toán giá thành, học viên sẽ có được các kỹ năng cơ bản sau:

 • Năm vững và củng cố được những kiến thức kế toán có liên quan đến kế toán giá thành.
 • Thực hiện được các chứng từ thực tế có liên quan đến kế toán giá thành.
 • Thực hiện được các phần mềm kế toán excel, misa, fast…
 • Hiểu rõ và lập nhanh các báo cáo tài chính tại đơn vị học viên đang làm việc.
 • Hiểu rõ và lập thành thạo các báo cáo thuế, quyết toán kinh phí, chi phí tại đơn vị mà học viên đang học và làm việc.

Tại sao nên học kế toán giá thành tại Đông Nam Á

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị mở các khóa học kế toán giá thành để học viên tham gia. Thế nhưng lựa chọn được một đơn vị uy tín lại không hề dễ dàng. Chính vì thế, kế toán Đông Nam Á đã tiên phong trong việc mở các lớp, các khóa học kế toán giá thành để giúp cho sinh viên, người đi làm có được kiến thức cần thiết. Trong suốt 5 năm qua, kế toán Đông Nam Á là cái tên được đông đảo học viên lựa chọn. Bởi lẽ:

khóa học kế toán giá thành
Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, gần gũi với học viên

Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm

Để có được kết quả học tốt nhất, chúng tôi luôn ưu tiên tuyển chọn và xây dựng cho mình đội ngũ giảng viên có chuyên môn giỏi, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán giá thành. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên luôn gần gũi, nhiệt tình giúp đỡ học viên. Từ đó giúp cho học viên có thể tiếp thu hết các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.

Hệ thống bài học chuẩn xác

Khóa học giúp cho học viên đi kiến thức cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực hành. Trên cơ sở đó, học viên có thể hiểu và nắm rõ cách thức công việc cần phải làm.

Thời gian học hợp lý

Kế toán Đông Nam Á căn cứ vào thời gian học của từng đối tượng để sắp xếp lịch trình học phù hợp. Điều này giúp cho học viên có thể tham gia đày đủ khóa học, tiếp thu hết các kiến thức mà giảng viên truyền đạt trong buổi học đó. Đây là điều mà đông đảo học viên hướng đến.

Chi phí học phù hợp

Đây là vấn đề luôn được đông đảo học viên quan tâm. Chính vì thế, chúng tôi luôn công khai chi phí khóa học để học viên và bạn đọc nắm bắt. Học viên có thể căn cứ vào khả năng tài chính để quyết định việc học tập của mình.

Thời gian và chi phí khoá học

Toàn bộ khóa học sẽ diễn ra trong vòng 12 buổi học với nội dung khác nhau. Để thời gian học diễn ra theo đúng lộ trình, học viên phải chủ động về mặt thời gian. Tuy nhiên, khóa học có nhiều đối tượng tham gia ở nhiều lĩnh vực, độ tuổi, công việc khác nhau. Do đó, chúng tôi xin thời gian học cho từng ngày để học viên nắm bắt. Trên cơ sở đó, học viên không bỏ lỡ bất cứ một buổi học nào.

khóa học kế toán giá thành
Quản lý và nắm bắt thời gian để có khóa học hiệu quả

Trong tuần, giảng viên của chúng tôi sẽ lên lớp vào thứ 2,4,6. Thời gian từng ngày học cụ thể như sau:

 • Ca học vào buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 11 giờ.
 • Ca học vào buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.
 • Vào ngày chủ nhật: Ca học vào buổi sáng bắt đầu sớm hơn, từ 8 giờ, kết thúc vào lúc 11 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.
 • Đối với những học viên muốn rút ngắn khóa học, chúng tôi sẽ có lớp học cả tuần, từ thứ 2 đến thứ 7. Vì thế, học viên cần xác định rõ thời gian học của mình để đăng ký với chúng tôi. Thời gian học có thể thay đổi để phù hợp với giảng viên và học viên nên người học cần thường xuyên theo dõi, cập nhật.
 • Khi tham gia khóa học, học viên sẽ phải đóng một khoản học phí nhất định. Hiện nay, học phí rơi vào khoảng 1.400.000 đồng. Mức học phí này đã bao gồm bộ tài liệu của khóa học, chứng chỉ. Tuy nhiên, mức học phí của khóa học có thể sẽ có thay đổi. Do đó, học viên nên chủ động liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Cam kết dịch vụ

Uy tín để tạo nên thành công và thương hiệu trong lòng học viên. Chính vì thế, chúng tôi xin cam kết mang đến cho học viên một khóa học:

 • Hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi, thoải mái nhất.
 • Hệ thống tài liệu đầy đủ và phát tận tay đến từng học viên.
 • Môi trường học tập gần gũi và thân thiện giữa giảng viên và học viên.
 • Hệ thống bài giảng khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm…

Cảm nhận của học viên

Khóa học kế toán giá thành được mở liên tục để học viên có thể trau dồi những kiến thức cần thiết cho công việc của mình. Sau khi học xong khóa học, Anh Dũng ở Quận Tân Bình cho biết: “Sau khi tham gia khóa học của kế toán Đông Nam Á, bản thân luôn cảm thấy hài lòng bởi đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết với bài giảng, hệ thống kiến thức, tình huống thực tế phong phú để cho tôi có thêm kinh nghiệm trong giải quyết công việc”

Chị Hoa ở Tân Phú, HCM “sau khi tham gia xong khóa học cũng cảm thấy khóa học đem lại nhiều điều bổ ích. Nó giúp tôi tháo gỡ các vướng mắc của mình đang gặp phải trong quá trình làm việc”.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có nhu cầu học một khóa học kế toán giá thành hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0948 19 32 32 hoặc liên hệ vào fanpage của Kế toán Đông Nam Á.

Trên đây là những thông tin cơ bản về khóa học kế toán giá thành để bạn đọc và học viên tham khảo. Mọi thông tin liên quan đến khóa học xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé!