Cách điền và download mẫu D07-TS mới nhất về BHXH

Sử dụng mẫu D07-TS được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Với những trường hợp tăng/giảm nhân viên lao động dẫn đến tăng/giảm số người tham gia Bảo hiểm y tế. Hay những trường hợp khi có sai sót thông  tin cá nhân… hoặc lao động có nhu cầu thay đổi về nơi đăng ký khám chữ bệnh (KCB). Chúng ta cùng tìm hiểu về các trường hợp sử dụng mẫu D07-TS và cách điền như thế nào.

Mẫu D07-TS mới nhất theo quyết định 595

Khi có phát sinh các trường hợp tăng/giảm tham gia BHYT. Thì Phòng/Tổ chế độ BHXH sẽ tiến hành tổng hợp thông tin của các cá nhân tham gia Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội đóng để căn cứ ghi nhận và cấp thẻ. Dựa vào Quyết định nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …

Trong các trường hợp thay đổi thông tin cá nhân như: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ… hoặc thay đổi nơi đăng ký KCB thì doanh nghiệp lập danh sách chi tiết từng cá nhân. Ghi thông tin cụ thể vào Mẫu D07-TS mới nhất.

mẫu d07-ts - mau d07 - ts
Mẫu D07-TS về những trường hợp tăng giảm BHXH

Download mẫu D07-TS file Excel

Các bạn tải mẫu bảng Excel về để sử dụng bằng cách nhấp vào chữ Download nhé!

download

>>> Tải mẫu D02-TS bảng danh sách tham gia BHXH

>>> Xem hướng dẫn và tải mẫu D01-TS theo quyết định 595 về quản lí BHXH

Cách điền mẫu D07-TS chi tiết nhất

Phần Đối tượng tham gia: ghi nhận cụ thể là Hưu trí hay trợ cấp thất nghiệp,…

Thông tin chi tiết ở các cột

  • A: Điền số thứ tự
  • B: Điền đầy đủ họ tên các cá nhân
  • C: Ghi số sổ BHXH. Nếu không có sổ BHXH thì bạn điền số sổ BHYT và để trống nếu không có cả 2.
  • 1: Căn cứ vào sổ BHXH mà ghi nhận ngày tháng năm sinh.
  • 2: Nếu bạn đóng theo mức lương cơ sở thì có thể bỏ qua mục này. Còn các đối tượng khác nếu có tiền lương hưu, trợ cấp, số tiền lương trước khi nghỉ thai sản thì bạn phải kê khai cụ thể.
  • 3: Căn cứ sổ BHYT để ghi nhận ngày tháng tham gia bảo hiểm.
  • 4: Đối với lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lao động nghỉ việc hay lao động hưởng thai sản. Lao động chữa bệnh dài hạn theo qui định. Thì ghi nhận số tháng đóng BHYT để làm căn cứ xét duyệt. Còn các đối tượng khác thì bỏ trống cột này.
  • 5: Căn cứ vào thông báo của cơ quan BHXH gửi cho đơn vị, UBND xã hằng năm. DN ghi nhận chính xác nơi đăng ký KCB ban đầu.

Căn cứ vào các chứng từ, các thông tin phải được ghi nhận chính xác. Sau đó người lập biểu và Trưởng phòng (Tổ) Chế độ BHXH ký, ghi rõ họ tên và gửi sang cho cơ quan BHYT xem xét và xử lý hồ sơ.

Trên đây chia sẻ về trường hợp sử dụng, cách điền mẫu D07-TS, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn!

Và nếu bạn đang cần hỗ trợ về dịch vụ kế toán, hãy liên hệ ngay với dịch vụ kế toán Đông Nam Á hoặc xem qua dịch vụ của chúng tôi! Chắc chắn bạn sẽ không thể nào không hài lòng với những gì chúng tôi cung cấp!

>> Tải phần mềm kBHXH để tiện quản lý BHXH cho lao động của công ty