Mô hình và cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Việc thành lập loại hình công ty này giúp chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về phần tài sản và nợ của doanh nghiệp. Vậy mô hình và cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên được quy định như thế nào? 

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên
Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

VỀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Công ty TNHH một thành viên được thành lập bởi một cá nhân hay một doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó, CSH chỉ chịu trách nhiệm một phần về khoản nợ và tài sản của công ty. Công ty có một số ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm

  • Chủ đầu từ chỉ chịu trách nhiệm và nghĩa vụ có hạn về các khoản nợ và tài sản của công ty.
  • Mô hình công ty nhỏ, cấu trúc nhân sự đa phần là những người đạt được sự tin tưởng của chủ sở hữu. Nên việc quản trị và điều hành công ty khá đơn giản

Nhược điểm

  • Trong suốt quá trình hoạt động, công ty không được phép điều chỉnh giảm vốn điều lệ. Nên khó khăn trong việc huy động vốn.
  • Không được phép phát hành và huy động vốn bằng cổ phiếu.

Tuy vẫn còn nhược điểm nhưng công ty TNHH kể trên rất phù hợp với đa số các công ty mới khởi nghiệp. Nếu bạn đã quyết định chọn loại hình này, hãy xem thêm dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi để được rõ hơn về thủ tục, quy trình thành lập công ty. Và tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu mô hình cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên.

2 MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Theo Luật Doanh nghiệp, có 2 loại mô hình cơ cấu tổ chức là:

  • Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
  • Cơ cấu tổ chức của công ty gồm: HĐTV, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trong đó, các chức danh được định nghĩa như sau:

Cơ cấu công ty TNHH 1 thành viên
Cơ cấu công ty TNHH 1 thành viên

Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty có thể là chủ sở hữu hoặc là người do chủ sở hữu bổ nhiệm. Là người Nhân danh công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ trước pháp luật. Bên cạnh đó, chủ tịch có quyền bổ nhiệm hoặc trừ quyền Giám đốc và Tổng giám đốc. Là người chịu mọi trách nhiệm đối với công ty trước pháp luật thay chủ sở hữu.

Hội đồng thành viên

Do chủ sở hữu công ty bố nhiệm. Số lượng thành viên từ 3 – 7 người với mỗi nhiệm kỳ không quá 5 năm. Các quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên tương tự với chủ tịch công ty. Nhưng được quyết định bởi nhiều người.

Các quy tắc bầu và bổ nhiệm HĐTV được thực hiện theo trình tự và văn bản, thủ tục quy định tại Điều lệ của công ty. Nếu điều lệ và quy định của công ty không khác sẽ được thực hiện theo Điều 57, Điều 58 Luật doanh nghiệp.

Giám đốc và tổng giám đốc

Người chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về các quyền và nhiệm vụ của mình. Giám đốc và tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Ban hành các quy chế về nhân sự, tài chính, kế hoạch kinh doanh, cơ cấu tổ chức,… của công ty.

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên được bổ nhiệm bởi chủ sở hữu công ty với nhiệm kỳ không quá 5 năm. KSV chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình trước pháp luật và chủ sở hữu bao gồm:

  • Kiểm tra, xác thực tính cẩn thận của các cấp lãnh đạo trong các vấn đềcủa công ty.
  • Thẩm định lại các BCTC, kết quả kinh doanh, tình hình kinh doanh của công ty.
  • Kiến nghị với Chủ sở hữu công ty các giải pháp quyết định sửa đổi hay bổ sung.

Mô hình cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên được đề cập ở trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về loại hình công ty đặc biệt này. Ngoài ra, CSH công ty còn có thể đồng thời là chủ tịch và giám đốc của công ty.

Trên đây là mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 tv mà được nhiều người áp dụng và thực hiện. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty hay làm kế toán thì hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi. Chắc chắn nó sẽ khiến bạn hài lòng với những gì mà bạn đã bỏ ra!