Bài viết hướng dẫn bạn những thông tin chi tiết về chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Không những hướng dẫn bạn chi tiết cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà chúng tôi còn chia sẻ cho bạn các bước làm thủ tục mua chứng từ, mua ở đâu cũng như khai báo tình hình sử dụng như thế nào để bạn có thể nắm hết về chứng từ khấu trừ thuế TNCN này! Nào cùng bắt đầu nhé!

Khấu trừ thuế là gì và chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

Khấu từ thuế là việc mà kế toán sẽ phải tính để đưa ra con số chính xác số thuế phải nộp. Về bản chất, việc khấu trừ thuế sẽ giúp cho việc thu thuế của Nhà nước không bị trùng lập và từ đó tạo ra công bằng cho các bên liên quan.

Khấu trừ thuế TNCN là việc công ty hay cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập cho người đó. Khi công ty/doanh nghiệp khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động trước khi chi trả cho người lao động thì phải cung cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu người lao động. Tuy nhiên trong trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cần cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Vậy chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một chứng từ được cơ quan Nhà nước cấp để doanh nghiệp hoạt động và khấu trừ thuế TNCN cho đúng pháp luật quy định.

Khi nào thì sử dụng chứng từ khấu trừ thuế?

Với trường hợp người lao động làm việc nhưng không ký hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng thì công ty cung cấp chứng từ khấu trừ mỗi lần khấu trừ thuế hoặc một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế tùy thuộc vào yêu cầu người lao động.

Còn trong trường hợp người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng doanh nghiệp chỉ phải cấp một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Vậy làm thế nào để mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi có yêu cầu của người lao động?

Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN và nơi nộp hồ sơ

Để mua chứng từ khấu trừ thuế thì điều đầu tiên là bạn phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • 1 bản mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Photo công chứng 1 bản giấy phép kinh doanh của công ty
  • 1 giấy giới thiệu của công ty
  • Photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân kèm bản gốc để đối chiếu.

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ thì tiếp theo là bạn hãy đi nộp hồ sơ đăng ký mua chứng từ khấu trừ nhé! Đem hồ sơ đến Phòng ấn chỉ chi cục thuế quản lí doanh nghiệp nộp là được thôi nhé!

>>> Tham khảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp

Cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

[01] Họ và tên người nộp thuế: Mục này bạn chú ý ghi in Hoa toàn bộ họ và tên

[02] Mã số thuế: Ghi nhận đầy đủ như Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp

[03] Địa chỉ; [04] Điện thoại: Ghi nhận đầy đủ thông tin

[05] Họ và tên: Ghi Tên người lao động chịu thuế (Ví dụ: Nguyễn Văn Bình)

[06] Mã số thuế: Ghi MST của người lao động

[07] Quốc tịch: Chỉ kê khai nếu không thuộc quốc tịch Việt Nam

[08] Cá nhân cư trú: [09] Cá nhân không cư trú:

 [10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ:

[11] Số CMND hoặc số hộ chiếu; [12] Nơi cấp; [13] Ngày cấp: Ghi nhận đầy đủ theo CMND

 [14] Khoản thu nhập: Ghi nhận cụ thể (Ví dụ: thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ kinh doanh hoặc kinh doanh từ đầu tư vốn …)

[15] Thời điểm trả thu nhập: Nếu chi trả theo tháng thì ghi nhận chính xác ngày doanh nghiệp chi trả người lao động (ghi theo năm dương lịch). Trong trường hợp chi trả một khoảng thời gian thì ghi cụ thể từ ngày nào đến ngày nào.

[16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả: tổng tiền doanh nghiệp chi trả cho cá nhân nhưng chưa có các khoản đóng góp hay giảm trừ gia cảnh.

[17] Số thuế thu nhận cá nhân đã khấu trừ: Số thuế công ty đã khấu trừ nhân viên.

[18] Số thu nhập cá nhân còn được nhận: Tổng thu nhập chịu thuế của nhân viên. ([16] Tổng thu nhập chịu thuế đã trả – [17] Số thuế thu nhận cá nhân đã khấu trừ).

Lưu ý:

Bạn sử dụng chứng từ khấu trừ đúng thứ tự, không trùng số liệu, trùng ký hiệu.

Nếu chứng từ sai nội dung thì gạch chéo để hủy và lưu lại đầy đủ các liên. Nhưng trong trường hợp đã giao cho người lao động thì phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ; thu hồi lại chứng từ sai và lập lại chứng từ mới thay thế.

Để báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, bạn vui lòng tham khảo bài viết “Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN” để biết thêm chi tiết nhé!

Công văn báo mất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trong trường hợp chứng từ khấu trừ thuế bị mất, cháy, hỏng thì doanh nghiệp cần nhanh chóng làm Báo cáo mất, cháy, hỏng ấn chỉ Mẫu BC21/AC, đóng dấu “Ngày nhận” và chuyển đến cho Bộ phận ấn chỉ ngay trong ngày. Trong vòng 7 ngày sẽ được xử lý và có quyết định xử phạt đúng theo quy định.

Trên đây là bài viết về cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cũng như xử lý trường hợp khi chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị mất, cháy, hỏng. Trong trường hợp nếu bạn có nhu cầu về thực hiện dịch vụ kế toán thì hãy thử tham khảo nhé!