[Tìm hiểu và Tải] Biên bản góp vốn công ty TNHH khi thành lập

Trước khi đăng ký kinh doanh, người thành lập công ty TNHH cần xác định vốn điều lệ cũng như phần vốn góp giữa các cổ đông trong công ty. Đối với phần vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, mọi người cần phải góp đúng vốn, đúng thời gian và đúng quy định được ghi trong điều lệ của công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông cần phải lập biên bản góp vốn công ty TNHH theo quy định của pháp luật.

Biên bản góp vốn công ty TNHH

Biên bản góp vốn công ty TNHH

Trường hợp sử dụng biên bản góp vốn

Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty phải góp đủ vốn như đã đăng ký. Sau khi có sự thỏa thuận giữa các thành viên, biên bản góp vốn được lập ra với mục đích xác nhận số người góp vốn, phần vốn cần góp cũng như tiến độ. Khi đó, những người thành lập công ty phải tiến hành góp vốn biên bản thỏa thuận góp vốn giữa các thành viên.

Hướng dẫn cách ghi biên bản góp vốn công ty TNHH

Nội dung biên bản cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung về thông tin của công ty, thông tin thành viên cũng như phần vốn góp một cách rõ ràng.

  • Theo đó, thông tin về công ty bao gồm ngày tháng lập biên bản, trụ sở chính công ty, tên công ty,…
  • Nội dung biên bản phải thể hiện rõ đầy đủ thành phần tham dự, số thành viên nhất trí góp vốn vào công ty cùng với phần tài sản phải góp tương ứng với bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ đã đăng ký. Trong đó, phải nêu rõ thời gian tiến độ góp vốn của các thành viên để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

->>> Bạn có thể download mẫu: Tại đây!

Trên đây là hướng dẫn điền và tải biên bản góp vốn của kế toán Đông Nam Á, nếu quý doanh nghiệp vẫn còn chưa rõ về biên bản hoặc quy trình thành lập công ty TNHH thì hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi!

Còn tiếp sau đây chúng tôi xin chia sẻ thông  tin về một số quy định cần chú ý khi tham gia góp vốn, quý vị có thể tham khảo thêm.

Những quy định cần chú ý

Một số quy định về góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cần được lưu ý như sau:

a/ Thành viên góp vốn không góp theo yêu cầu đã lập biên bản sẽ mất tư cách thành viên

Trường hợp chỉ góp một phần vốn, thì thành viên được hưởng quyền lợi tương ứng với số vốn đã góp, phần vốn còn thiếu sẽ được bán cho các thành viên khác theo quyết định của hội đồng thành viên. Ngoài ra, công ty có quyền điều chỉnh phần vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn vào công ty trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc hạn góp vốn. Mọi quy định về điều khoản được nêu rõ tại tại khoản 2 Điều 48 bộ luật Doanh nghiệp 2014.

b/ Tài sản được góp vốn

Phần tài sản được góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất, trí tuệ, giá trị quyền sử dụng công nghệ hoặc các loại tài sản khác có thể được định giá theo quy định. Đối với các tài sản góp vốn là quyền giá trị sở hữu, người góp vốn cần phải làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và phải chịu phí thuế trước bạ. Còn đối với một số tài sản không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, người góp vốn cần phải lập biên bản góp vốn để xác nhận phần vốn đã góp cho công ty.

Tài sản cần định giá đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sau khi được các chuyên gia có thẩm quyền định giá phải có sự nhất trí của các thành viên. Trường hợp tài sản được định giá các hơn giá trị hiện tại, các cổ đông sáng lập phải cùng liên đới để bù thêm số tiền chênh lệch giữa giá trị thực với giá trị định giá và chịu mọi trách nhiệm thiệt hại đối với tài sản đó.

c/ Cấp giấy chứng nhận vốn góp

Sau khi đã góp đủ vốn cần thiết theo sự thỏa thuận của các thành viên, công ty sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên. Trong đó, nội dung giấy chứng nhận bao gồm thông tin cá nhân của thành viên, thông tin công ty và phần vốn điều lệ đã góp.

d/ Biên bản góp vốn

Biên bản góp vốn công ty TNHH khi thành lập được lập ra nhằm đảm bảo tính công bằng và luật pháp giữa các thành viên, công ty với luật pháp. Đó là cơ sở để các thành viên thực hiện dựa trên các quy định về thành lập doanh nghiệp của luật pháp. Để hiểu rõ hơn về các điều luật và khoản mục, bạn nên liên hệ với kế toán Đông Nam Á nhé!

Chúc quý doanh nghiệp thành công!

Xem thêm:

So sánh công ty cổ phần và công ty TNHH.

Kiểm tra tên công ty có bị trùng hay không.

[Tìm hiểu và Tải] Biên bản góp vốn công ty TNHH khi thành lập
Rate this post

bien-ban-gop-von-cong-ty-tnhh

Biên bản góp vốn công ty TNHH

Biên bản góp vốn công ty TNHH

bien-ban-gop-von-cong-ty-tnhh
Rate this post